KONTROLLUTVALGET I FÆRDER KOMMUNE

Medlemmer i kontrollutvalget

Terje Fuglevik, leder 
terje.fuglevik@outlook.com

Anne Marie Indseth, nestleder 
anne.marie.indseth@live.no  

Dag Erichsrud, medlem 
dl-er@online.no

Lars Åge Kamfjord, medlem
lars.ag@kamfjord.no

Gry Dillan, medlem
grydilla@online.no

Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen er sekretær for utvalget
hwj@viksre.no – 40 49 13 45

 

Møtedokumenter

 

Sentrale dokumenter

 

Forvaltningsrapporter

 

Gå til kommunens hjemmeside: 
www.faerder.kommune.no