KONTROLLUTVALGET I HORTEN KOMMUNE

  • Medlemmer i kontrollutvalget

Jan Nærsnes, leder
jan.naersnes@politiker.horten.no  

Ingar Kjørum, nestleder
Ingvar.kjorum@politiker.horten.no

Heidi Ørnlo, medlem
heidi.ornlo@politiker.horten.no   

Trond Nauf, medlem
trond.nauf@politker.horten.no

Anne Lise Olafsen, medlem
Anne.lise.olafsen@politiker.horten.no

 

Daglig leder Orrvar Dalby er utvalgets sekretær
od@viksre.no – 41 55 45 61

Møtedokumenter

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrapporter

 

Gå til kommunens hjemmeside: www.horten.kommune.no