KONTROLLUTVALGET I HOLMESTRAND KOMMUNE

Medlemmer i kontrollutvalget

Stig Atle Vange, leder
stig.vange@gmail.com

Arild Brekke, nestleder
Arild@holmestrand.vb.no

Per Harald Agerup, medlem
per.harald.agerup@bondelaget.no

Trine HasselgårdBøe, medlem
trihasboe@gmail.com

Kjersti Jergel-Johnsen, medlem
kjersti@gravitysports.no

Jan Tymczuk, medlem
jaty@nordrenauf.no

Randi Marie Lokøy Holtungen, medlem
rmh@nfd.dep.no

Rådgiver Anja Ottervang Eriksen er utvalgets sekretær
aoe@viksre.no – 99 45 55 15 

Møtedokumenter

Sentrale dokumenter
Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2018-2019
Plan for selskapskontroll 2018-2019
Overordnet analyse for selskapskontroll 2018-2019

Gå til kommunens hjemmeside: www.holmestrand.kommune.no