HJEM

Sekretariatet er nå endret og vi heter nå Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS  (VETAKS)

VI HAR NY HJEMMESIDE – DENNE SIDEN ER IKKE AKTIV LENGER!

Ny hjemmeside er: VETAKS.NO

————————————————-

Velkommen til VIKS

VIKS, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 11 kommuner i Vestfold og Vestfold fylkeskommune. Kontrollutvalgene skal  føre tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

  • saksforberedelse og utredning av saker som skal behandles
  • oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
  • oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • praktiske sekretariatsfunksjoner
  • bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg
  • valg av revisjonsordning