KONTROLLUTVALGET I NØTTERØY KOMMUNE (historisk)

Nøtterøy kommune var medlem i VIKS frem til 01.01.2018 da kommunen gikk sammen med Tjøme kommune og dannet Færder kommune. Færder kommune er medlem i VIKS. Under ligger møtedokumenter og forvaltningsrevisjonsrapporter for perioden frem til 01.01.2018.

Møtedokumenter

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrapporter

 

Gå til kommunens hjemmeside: www.notteroy.kommune.no