KONTROLLUTVALGET I RE KOMMUNE

Medlemmer i kontrollutvalget

Magnus Theiste Østlie, leder
magnusostlie@gmail.com

Turid Evensen, nestleder
solbyv30@frisurf.no

Mona Røisgård Kirkevold, medlem
mona.kirkevold@outlook.com

Geir Morten Stenhaug, medlem
gms@tronka.no

Harald Bjerkesti Løken, medlem
hbl@kjellfoss.no

Rådgiver Anja Ottervang Eriksen er utvalgets sekretær
aoe@viksre.no – 99 45 55 15

Møtedokumenter

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrapporter/selskapskontroller

Gå til kommunens hjemmeside: www.re.kommune.no