KONTROLLUTVALGET I TØNSBERG KOMMUNE

Medlemmer i kontrollutvalget

Lars Egeland, leder
Lars.Egeland@hioa.no

Gry Aas, nestleder
gryaas@online.no

Tove Rise Kværne, medlem
tovetbg@gmail.com

Jon Åsheim, medlem
pol-jash@politikk.tbgkom.no

Trond Mathisen, medlem
trondmathisen2@gmail.com

Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen er utvalgets sekretær
hwj@viksre.no – 40 49 13 45

Møtedokumenter

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrapporter

Gå til kommunens hjemmeside: www.tonsberg.kommune.no Vedlikehold av kommunal bygg 2019