KONTROLLUTVALGET I ANDEBU KOMMUNE (historisk)

Andebu kommune var medlem i VIKS frem til 01.01.2017 da kommunen gikk inn i nye Sandefjord kommune. Under ligger møtedokumenter og forvaltningsrevisjonsrapporter fra perioden Andebu kommune var med i VIKS. 

Møtedokumenter

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrapporter

 

Gå til kommunens hjemmeside: www.andebu.kommune.no