KONTROLLUTVALGET I HOLMESTRAND KOMMUNE (historisk)

Holmestrand kommune var medlem i VIKS frem til 01.01.2018 da kommunen gikk sammen med Hof kommune og dannet nye Holmestrand kommune. Nye Holmestrand kommune er medlem i VIKS. Under ligger møtedokumenter og forvaltningsrevisjonsrapporter for perioden frem til 01.01.2018. 

Møtedokumenter

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrapporter

 

Gå til kommunens hjemmeside: www.holmestrand.kommune.no