KONTROLLUTVALGET I LARVIK KOMMUNE (historisk)

Larvik kommune var medlem i VIKS frem til 01.01.2018 da kommunen gikk sammen med Lardal kommune og dannet nye Larvik kommune. Nye Larvik kommune er medlem i VIKS. Under ligger møtedokumenter og forvaltningsrevisjonsrapporter for perioden frem til 01.01.2018.

Møtedokumenter 

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrevisjonsrapporter