KONTROLLUTVALGET I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Medlemmer i kontrollutvalget

Heidi Ørnlo, leder
Heidi.Ornlo@vkf.no

Rune Mathiassen, nestleder
rumath@gmail.com

Øyvind Reidar Bakke, medlem 
oyvind.reidar.bakke@gmail.com

Elise Andersen, medlem
elise.andersen@sfjbb.net

Andreas Muri, medlem
andreas.muri@vfk.no

Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen er sekretær for utvalget
hwj@viksre.no – 40 49 13 45

Møtedokumenter

Sentrale dokumenter

Forvaltningsrapporter

 

Gå til fylkeskommunens hjemmeside: www.vfk.no