Evaluering kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført
en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat.
Rapporten kan du lese her.