Kommunereform

Regjeringen har laget en nettside som samler aktuell informasjon om kommunereformen.
Gå inn på kommunereform.no.