KONTROLLUTVALGET I HORTEN KOMMUNE

Medlemmer i kontrollutvalget

Jan Nærsnes, leder
jan.naersnes@politiker.horten.no  

Ingar Kjørum, nestleder
Ingvar.kjorum@politiker.horten.no

Heidi Ørnlo, medlem
heidi.ornlo@politiker.horten.no   

Trond Nauf, medlem
trond.nauf@politker.horten.no

Anne Lise Olafsen, medlem
Anne.lise.olafsen@politiker.horten.no

Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen er sekretær for utvalget
hwj@viksre.no – 40 49 13 45

Møtedokumenter

Sentrale dokumenter

 

Gå til kommunens hjemmeside: www.horten.kommune.no