VFK – Møtedokumenter

28.11.2019
Innkalling og saker
Protokoll

10.10.2019
Innkalling og saker
Protokoll

06.06.2019
Innkalling og saker
Protokoll

11.04.2019
Innkalling og saker
Protokoll 

07.03.2019
Innkalling og saker
Protokoll

29.11.2018
Innkalling og saker
Protokoll

18.10.2018
Innkalling og saker
Protokoll

13.09.2018
Innkalling og saker
Protokoll

31.05.2018
Innkalling og saker
Protokoll

19.04.2018
Innkalling og saker
Protokoll

01.03.2018
Innkalling og saker
Protokoll

25.01.2018
Innkalling og saker
Protokoll

23.11.2017
Innkalling og saker
Protokoll

19.10.2017
Innkalling og saker
Protokoll

14.09.17
Innkalling og saker
Protokoll

01.06.17
Innkalling og saker
Protokoll

 20.04.17
Innkalling og saker
Protokoll

30.03.17 – Fagdag arrangert av kontrollutvalget

02.03.17
Innkalling
Protokoll 

26.01.17
Innkalling, korrigert
Protokoll

01.12.16
Innkalling
Protokoll

17.11.16 – møtet er avlyst

20.10.16
Innkalling
Protokoll

01.09.16
Innkalling
Protokoll

02.06.16
Innkalling
Protokoll

14.04.16
Innkalling
Protokoll

03.03.16
Innkalling
Protokoll

26.11.15
Innkalling
Rapport Vedlikehold av fylkesveger
Rapport Teater Ibsen AS
Reglement for folkevalgte 2015-2019 VFK
Protokoll

27.08.15
Innkalling
NB! Møtet avholdes i kultursektorens midlertidige lokaler i Banebakken 35.
Administrasjonsbygget til gamle Færder vgs. Det står feil på innkallingen.
Protokoll

28.05.15
Innkalling
Vedlegg sak 20/15 rapport Kulturarv
Protokoll

09.04.15
Innkalling og saker
Årsrapport 2014 Vestfold fylkeskommune
Vedlegg sak 15.15 Horten VGS
Vedlegg sak 15.15 Regional
Protokoll

26.02.15
Innkalling
Vedlegg sak 02/15 Eierskapskontroll
Vedlegg sak 05/15 Overordnet analyse
Vedlegg sak 06/15 Årsrapport 2014
Protokoll

20.11.14
Innkalling
Vedlegg sak 43.14 Selskapskontroll VKT
Protokoll

30.10.14
Innkalling ekstramøte
Protokoll

15.10.14 – møtet ble avlyst
Innkalling og saker

28.08.14
Innkalling
Vedlegg sak 26/14
Vedlegg sak 27/14
Protokoll